Fundació Escoles Parroquials. Arquebisbat de Barcelona

Fundació Escoles Parroquials. Arquebisbat de Barcelona
ACCÉS INTRANET
Usuari
Contrasenya

QUÈ FEM?

PLA ANUAL

 • Les escoles de la FEP vers al 2020 i els reptes d’una conversió ecològica
  Continuar implementant les concrecions del document “Les escoles de la FEP vers al 2020”, elaborat per cada centre, durant el curs 2015-2016, tot tenint present les orientacions expressades en la III, IV i V jornades dels equips directius, en relació a la personalització de l’educació, l’aprenentatge per competències i els reptes de la crida a la conversió ecològica proposada pel Papa Francesc, en la seva segona encíclica .
 • #SOMFEP i missió compartida
  Aprofitar la celebració de la primera jornada d’educadors. “#SOMFEP”, per “repensar” la missió com a les escoles parroquials de l’Arquebisbat de Barcelona i per impulsar línies comunes de xarxa.
 • Acció pastoral
  Vetllar per l’acció pastoral de les escoles, en el sentit d’oferir la vivència dels valors evangèlics recollits en el nostre Caràcter Propi, tot considerant les orientacions i propostes del Pla Pastoral Diocesà, “SORTIM!”
 • Pla pastoral
  Impulsar l’elaboració d’un document que defineixi el Pla Pastoral de les escoles de la FEP.
 • Organigrama FEP
  Revisar, i si és el cas, actualitzar per tal de consolidar i enfortir el treball en xarxa.
 • Altres escoles parroquials
  Afavorir els vincles necessaris amb la resta d’escoles parroquials del nostre Arquebisbat, tot facilitant processos d’incorporació a la nostra xarxa educativa.
 • Equips i comissions
  Orientar la tasca dels diferents equips i comissions de treball tot evolucionant cap a “equips de millora”.
 • Comunicació de la proposta educativa i captació d’alumnes
  Aprofitar l’edició de la nova guia de les escoles per presentar la nostra xarxa escolar com a resposta global a les famílies que confien l’educació de llurs fills i filles tot incorporant i planificant les eines i accions necessàries per a la captació d’alumnes.
 • Comissió tècnica
  Facilitar l’acció dels directors i directores dels centres educatius així com assegurar la coordinació dels diferents equips i comissions de treball i assessorar en la presa de decisions a la presidència i a la gerència, a través de la comissió tècnica de directors.
 • Participació del Patronat
  Continuar aprofundint en la línia d’un lligam més sòlid entre el Patronat de la FEP i l’equip de directors i directores de la nostra xarxa educativa.

MEMÒRIA

D’acord amb el que preveuen els Estatuts de la Fundació per a les Escoles Parroquials de l'Arquebisbat de Barcelona presentem la memòria corresponent a l’any 2017 encara que per qüestions relacionades amb els ritmes de la vida dels centres educatius, de la nostra xarxa, l’abast de la memòria incorpora el conjunt d’activitats dutes a terme durant el curs escolar 2017-2018.

La FEP Els Centres Educatius En xarxa El racó de la nostra fe
c/ Balmes, 78 1a. planta, 08007 - Barcelona