Fundació Escoles Parroquials. Arquebisbat de Barcelona

Fundació Escoles Parroquials. Arquebisbat de Barcelona
ACCÉS INTRANET
Usuari
Contrasenya

QUÈ FEM?

PLA ANUAL

 • Escoles segures i aprofundiment en la personalització
  Vetllar i acompanyar a les escoles en la implementació dels plans d’organització en un curs caracteritzat per les mesures de protecció contra la pandèmia provocada per la Covid-19, amb l’objectiu de garantir una escola segura, però sense deixar d’aprofundir en la personalització de l’educació, l’aprenentatge per competències i els reptes de la crida a la conversió ecològica proposada pel Papa Francesc, en la seva segona encíclica.
 • Segona trobada #SOMFEP i missió compartida
  Planificar la segona jornada d’educadors, “#SOMFEP”, per “repensar” la missió com a les escoles parroquials de l’Arquebisbat de Barcelona i per impulsar noves línies comunes de xarxa. Aquesta planificació, amb les dades actuals de la situació de la pandèmia a casa nostra, tindrà una durada de dos cursos, amb l’objectiu de poder-la celebrar als inicis del mes de setembre de l’any 2022.
 • Acció pastoral
  Vetllar per l’acció pastoral de les escoles, en el sentit d’oferir la vivència dels valors evangèlics recollits en el nostre Caràcter Propi, tot considerant les orientacions i propostes del Pla Pastoral Diocesà, “SORTIM!”
 • Pla pastoral
  Aprofundir en els plans de pastoral de les escoles de la FEP, concretant en el curs, els “irrenunciables” d’una pastoral adreçada als joves.
 • Altres escoles parroquials
  Afavorir els vincles necessaris amb la resta d’escoles parroquials del nostre Arquebisbat, tot facilitant processos d’incorporació a la nostra xarxa educativa.
 • Equips i comissions
  Orientar la tasca dels diferents equips i comissions de treball tot evolucionant cap a “equips de millora”.
 • Comunicació de la proposta educativa, guia de les escoles i captació d’alumnes
  Editar una nova guia de les escoles per presentar la nostra xarxa escolar com a resposta global a les famílies que confien l’educació de llurs fills i filles tot incorporant i planificant les eines i accions necessàries per a la captació d’alumnes.
 • Comissió tècnica
  Facilitar l’acció dels directors i directores dels centres educatius així com assegurar la coordinació dels diferents equips i comissions de treball i assessorar en la presa de decisions a la presidència i a la gerència, a través de la comissió tècnica de directors.
 • Participació del Patronat
  Continuar aprofundint en la línia d’un lligam més sòlid entre el Patronat de la FEP i l’equip de directors i directores de la nostra xarxa educativa.

MEMÒRIA

D’acord amb el que preveuen els Estatuts de la Fundació per a les Escoles Parroquials de l'Arquebisbat de Barcelona presentem la memòria corresponent a l’any 2019 encara que per qüestions relacionades amb els ritmes de la vida dels centres educatius, de la nostra xarxa, l’abast de la memòria incorpora el conjunt d’activitats dutes a terme durant el curs escolar 2019-2020.

La FEP Els Centres Educatius En xarxa El racó de la nostra fe
c/ Balmes, 78 1a. planta, 08007 - Barcelona