Fundació Escoles Parroquials. Arquebisbat de Barcelona

ACCÉS INTRANET
Usuari
Contrasenya

QUÈ FEM?

PLA ANUAL

 • Normalització escolar, nous currículums LOMLOE, personalització i aprenentatge competencial
  Vetllar i acompanyar a les escoles en el desenvolupament dels seus projectes educatius de centre (PEC) i en les seves programacions generals anuals (PGA), en un curs caracteritzat per la normalització de l’activitat escolar post-pandèmia i l’adaptació als nous currículums LOMLOE, sense deixar d’aprofundir en la personalització de l’educació i en l’aprenentatge competencial.
 • Projecte Blau i la conversió ecològica
  Finalitzar el Projecte Blau, en xarxa, per visualitzar els reptes de la crida a la conversió ecològica proposada pel Papa Francesc, en la seva segona encíclica, Laudato si’
 • Guia de les escoles FEP i missió compartida
  Editar i presentar la “Guia de les escoles FEP”, després de l’impuls de la segona jornada d’educadors, posant en valor la nostra missió com a escoles parroquials de l’Arquebisbat de Barcelona i per impulsar noves línies estratègiques de xarxa.
 • Pla de pastoral de la FEP
  Editar i difondre el Pla Pastoral Institucional de la FEP i adequar els plans pastorals de les escoles.
 • Acció pastoral
  Vetllar per l’acció pastoral de les escoles, en el sentit d’oferir la vivència dels valors evangèlics recollits en el nostre Caràcter Propi, tot considerant les orientacions i propostes del Pla Pastoral Diocesà, “SORTIM!”.
 • Altres escoles parroquials
  Afavorir els vincles necessaris amb la resta d’escoles parroquials del nostre Arquebisbat, i d’altres escoles, facilitant processos d’incorporació a la nostra xarxa educativa.
 • Equips i comissions
  Orientar la tasca dels diferents equips i comissions de treball tot evolucionant cap a “equips de millora”.
 • Comissió tècnica
  Facilitar l’acció dels directors i directores dels centres educatius així com assegurar la coordinació dels diferents equips i comissions de treball i assessorar en la presa de decisions a la presidència i a la gerència, a través de la comissió tècnica de directors.

MEMÒRIA

D’acord amb el que preveuen els Estatuts de la Fundació per a les Escoles Parroquials de l'Arquebisbat de Barcelona presentem la memòria corresponent a l’any 2021 encara que per qüestions relacionades amb els ritmes de la vida dels centres educatius, de la nostra xarxa, l’abast de la memòria incorpora el conjunt d’activitats dutes a terme durant el curs escolar 2021-2022.

La FEP Els Centres Educatius En xarxa El racó de la nostra fe
c/ Balmes, 78 1a. planta, 08007 - Barcelona