Fundació Escoles Parroquials. Arquebisbat de Barcelona

Fundació Escoles Parroquials. Arquebisbat de Barcelona
ACCÉS INTRANET
Usuari
Contrasenya

QUÈ FEM?

PLA ANUAL

 • Les escoles de la FEP vers al 2020 i els reptes d’una conversió ecològica
  Continuar implementant les concrecions del document “Les escoles de la FEP vers al 2020”, elaborat per cada centre, durant el curs 2015-2016, tot tenint present les orientacions expressades en la III, IV i V jornades dels equips directius, en relació a la personalització de l’educació, l’aprenentatge per competències i els reptes de la crida a la conversió ecològica proposada pel Papa Francesc, en la seva segona encíclica.
 • Acció pastoral
  Vetllar per l’acció pastoral de les escoles en el sentit d’oferir la vivència dels valors evangèlics recollits en el nostre Caràcter Propi, considerant les directrius del nou pla pastoral diocesà.
 • Pla pastoral
  Impulsar l’elaboració d’un document que defineixi el Pla Pastoral de les escoles de la FEP.
 • Organigrama FEP: @ecoFEP, robòtica i Fundació Tr@ms
  Aprofundir en l’organigrama funcional de la FEP consolidant la comissió @ecoFEP creada en el curs 2016-2017; i, en aquest curs, impulsar el treball en xarxa de la robòtica a les escoles, com a mandat de la V jornada dels equips directius de la FEP i eixamplar la tasca de la comissió TIC amb la col·laboració de la Fundació Tr@ms.
 • Altres escoles parroquials
  Afavorir els vincles necessaris amb la resta d’escoles parroquials del nostre Arquebisbat, tot facilitant processos d’incorporació a la nostra xarxa educativa.
 • Equips i comissions
  Orientar la tasca dels diferents equips i comissions de treball tot evolucionant cap a “equips de millora”.
 • Jornada bones pràctiques en educació especial
  Organitzar una jornada educativa oberta als professionals de l'educació especial que posi en valor el treball de les escoles d’educació especial de la nostra Fundació.
 • Trobada d’educadors
  Planificar la “I Trobada d’educadors de les escoles FEP” per mostrar la vitalitat de la xarxa escolar.
 • Comunicació de la proposta educativa i captació d’alumnes
  Millorar la presentació i l’oferiment de la nostra proposta educativa, com a resposta global a les famílies que confien l’educació de llurs fills i filles a les nostres escoles, tot incorporant i planificant les eines necessàries per a la comunicació i captació d’alumnes.
 • Comissió tècnica
  Facilitar l’acció dels directors i directores dels centres educatius així com assegurar la coordinació dels diferents equips i comissions de treball i assessorar en la presa de decisions a la presidència i a la gerència, a través de la comissió tècnica de directors.
 • Participació del Patronat
  Continuar aprofundint en la línia d’un lligam més sòlid entre el Patronat de la FEP i l’equip de directors i directores de la nostra xarxa educativa.

MEMÒRIA

D’acord amb el que preveuen els Estatuts de la Fundació per a les Escoles Parroquials de l'Arquebisbat de Barcelona presentem la memòria corresponent a l’any 2016 encara que per qüestions relacionades amb els ritmes de la vida dels centres educatius, de la nostra xarxa, l’abast de la memòria incorpora el conjunt d’activitats dutes a terme durant el curs escolar 2016-2017.

La FEP Els Centres Educatius En xarxa El racó de la nostra fe
c/ Balmes, 78 1a. planta, 08007 - Barcelona