Fundació Escoles Parroquials. Arquebisbat de Barcelona

ACCÉS INTRANET
Usuari
Contrasenya

CARÀCTER PROPI

LA IDENTITAT

Les nostres escoles promouen l’educació integral dels alumnes d’acord amb una concepció cristiana de l’home, de la vida i del món, i els prepara per participar activament en la transformació i la millora de la societat. La identitat de les nostres escoles parroquials es desenvolupa amb la proposta educativa següent:

  • Som unes escoles que proposem la formació integral de la persona tenint com a guia els valors de l’Humanisme Cristià.
  • Som unes escoles que oferim, a partir del compromís de tota la comunitat educativa, una formació sòlida intel·lectualment.
  • Som unes escoles acollidores i obertes que, atenent la diversitat de l’alumnat, potenciem el seu creixement i la seva autonomia personal.
  • Som unes escoles arrelades i compromeses amb els seus entorns i amb el nostre país, fomentant la cultura i la cohesió social.
Caràcter Propi - La identitat
Caràcter Propi - La identitat

LA COMUNITAT EDUCATIVA

Aquest model d’educació exigeix que l’escola sigui una autèntica comunitat educativa en què els diversos estaments (la institució titular de l’escola, els alumnes, els docents, el personal d’administració i serveis, i les famílies) actuïn coresponsablement.

Caràcter Propi - La comunitat educativa

LA PARTICIPACIÓ EN LA GESTIÓ

El Reglament de Règim Interior de cada escola expressa amb precisió els àmbits i nivells de participació i defineix l’organització sota el criteri de responsabilitat compartida, d’acord amb aquest Caràcter Propi i amb la legislació vigent.

El fet de participar activament en el desenvolupament del centre també obliga a la revisió, quan calgui, dels objectius marcats per tal d’acomplir millor la nostra missió.

Caràcter Propi - La participació en la gestió

Get the Flash Player to see this player.

La FEP Els Centres Educatius En xarxa El racó de la nostra fe
c/ Balmes, 78 1a. planta, 08007 - Barcelona