Fundació Escoles Parroquials. Arquebisbat de Barcelona

Política de privadesa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, així com tots els reglaments que en cada moment la desenvolupin, l'informem que totes les dades personals que ens subministri a través de la pàgina web www.fep.cat seran tractades de manera confidencial i passaran a formar part d'un fitxer titularitat de la Fundació per a les Escoles Parroquials de l’Arquebisbat de Barcelona, que ha estat degudament inscrit a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Les seves dades personals seran utilitzades només per a la prestació del servei ofert a través del portal, així com per a l'enviament d'informació que l'usuari hagi pogut sol·licitar i per a futures comunicacions d'activitats de la Fundació que poguessin ser del seu interès.

La Fundació per a les Escoles Parroquials de l’Arquebisbat de Barcelona no ven, lloga ni cedeix les dades personals que vostè proporcioni.

Així mateix, l'informem que pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, enviant sol·licitud expressa:

- mitjançant correu ordinari, c. Balmes, 78, 1r, 08007 de Barcelona, ref. LOPD,

- o correu electrònic rgpd.fep@fep.cat ref. LOPD.

L'usuari garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació d'aquestes dades. En el cas que l'usuari proporcionés dades de caràcter personal referents a tercers per mitjà dels diversos formularis de www.fep.cat, l'usuari, amb caràcter previ a la seva inclusió, haurà d'informar-los dels extrems continguts a l'avís legal d'aquesta pàgina web.

L'usuari serà l'únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar la Fundació per a les Escoles Parroquials de l’Arquebisbat de Barcelona a qualsevol tercer, a causa de l'ompliment dels formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

c/ Balmes, 78 1a. planta, 08007 - Barcelona