Fundació Escoles Parroquials. Arquebisbat de Barcelona

Fundació Escoles Parroquials. Arquebisbat de Barcelona
ACCÉS INTRANET
Usuari
Contrasenya

CURRICULUM VITAE

DADES PERSONALS
NOM*:
COGNOMS:
DNI:
SEXE:
LLOC NAIXEMENT:
PROVÍNCIA:
DATA NAIXEMENT:
ESTAT CIVIL:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
CODI POSTAL:
PROVÍNCIA:
TELÈFON FIXE:
TELÈFON MÒBIL:
E-MAIL*:
NACIONALITAT:
DISCAPACITAT:
GRAU:
ATUR
FOTOGRAFIA:
CV* (Word o PDF):
CARTA DE PRESENTACIÓ* (Word o PDF):
FORMACIÓ REGLADA
NIVELL ACADÈMIC:
TITULACIÓ:
ANY FINALITZACIÓ:
CENTRE:

Afegir titulació
ALTRE FORMACIÓ (Màsters, Postgraus, etc...)
ANY:
CURS:
NIVELL:

Afegir altre formació
FORMACIÓ COMPLEMENTARIA (Cursos, seminaris, jornades, congressos)
ANY:
CURS:
HORES:
CENTRE:

Afegir formació complementaria
IDIOMES
CATALÀ Nivell:
CASTELLÀ Nivell:
ANGLÈS Nivell:
ALEMANY Nivell:
FRANCÈS Nivell:
ALTRES:
NIVELL:

Afegir altres idiomes
INFORMÁTICA
EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL
NOM EMPRESA:
SECTOR/ACTIVITAT:
FUNCIONS:
TIPUS CONTRACTE:
JORNADA:
ALTA:
BAIXA:
MOTIU BAIXA:

Afegir experiència professional
ACTIVITATS ASSOCIATIVES (voluntariats, esplais, entitats socials, entitats religioses, etc ...)
INVESTIGACIONS, PUBLICACIONS, CONFERÈNCIES, ...
ALTRES DADES
PERMIS DE CONDUIR:
POSSIBILITATS D'INCORPORACIÓ:
COMPETÈNCIES COMUNICATIVES, ORGANITZATIVES I PROFESSIONALS
REFERÈNCIES
DISPONIBILITAT I CAPACITACIÓ PER L'ENSENYAMENT DE RELIGIÓ
Introdueix el codi:
Veure i Llegir Avís legal
Accepto i he llegit Política de Privacitat i Protecció de Dades

La FEP Els Centres Educatius En xarxa El racó de la nostra fe
c/ Balmes, 78 1a. planta, 08007 - Barcelona